Calitate

CERTIFICAT DE CALITATE ISO 14001: 2005

Abordarea sistematică a standardului ISO 14001: 2005 ne obligă să acordăm o atenție sporită tuturor domeniilor în care activitățile noastre au un impact asupra mediului.

Grație punerii în aplicare cu succes a certificatului ISO 14001: 2005 în filiala noastră de injecție, am reușit să reducem costurile de gestionare a deșeurilor, consumul de energie și de materiale, costurile de distribuție, să îmbunătățim imaginea companiei noastre în fața organismelor și instituțiilor juridice, a clienților și a organismelor publice.

CERTIFICAT DE CALITATE ISO 9001

Calitatea proceselor și rezultatelor constituie un factor competitiv important.

Managementul calității are scopul de a atinge obiectivele prin utilizarea optimă a resurselor prin intermediul planificării, organizării, controlului și asigurării calității. Obiectivul companiei Frilame este de a obține produse de calitate, conform cerințelor, în cantitatea solicitată și cu costuri optimizate.

Calitatea se poate asigura în special prin prevenirea problemelor, prin identificarea și soluționarea acestora înainte de apariția lor. Sistemul nostru de calitate este menit să satisfacă cerințele clienților noștri, în conformitate cu standardele ISO 9001.
certificat iso
certificat iso
certificat iso
certificat iso

POLITICA DE MEDIU

Conducerea societății Frilame a adoptat o politică de mediu în ceea ce privește activitățile sale. Obiectivul principal al acestei politici este de a îmbunătăți acțiunile de protecție a mediului, prin utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime.
Pentru că suntem preocupați de mediul înconjurător, compania Frilame este de acord să se conformeze legilor și reglementărilor în vigoare cu privire la aspectele de mediu, ceea ce implică prevenirea poluării și a riscurilor de mediu, în conformitate cu standardele ISO 14001.

Obiectivele de mediu sunt urmărite prin:


  • Reducerea consumului de energie electrică
  • Reducerea cantității de deșeuri rezultate din procesul de producție și depozitarea selectivă controlată a acestor deșeuri pentru recuperarea eficientă a deșeurilor reciclabile
  • Colaborarea cu autoritățile competente pe protecția mediului
  • Formarea, sensibilizarea și conștientizarea de către personal a importanței îmbunătățirii continue a protecției mediului

Conducerea societății Frilame se asigură că politica de mediu este comunicată, înțeleasă, respectată și întreținută de către toți angajații companiei. Respectarea politicii de mediu este o prioritate pentru noi toți.